Stichting Restauratie & Instandhouding Zeilende Vissersschepen Hoorn

WelkomWelkom op de website van de vissersboten Hoorn onderdeel van de Stichting Restauratie & Instandhouding Zeilende Vissersschepen Hoorn (stg. R&I). 

De leden van onze stichting zijn actief op het Oostereiland te Hoorn om in brede zin monumentale zeilende vissersschepen te restaureren en in stand te houden. Deze visserschepen die “om niet” verkregen van voorgaande eigenaren worden in oorspronkelijke staat hersteld. De bedoeling is om de schepen naar functionele en vaarbare toestand te herstellen.

Onze stichting is ANBI goedgekeurd sinds 1 januari 2017, omdat wij aangemerkt zijn als culturele instelling. Zie ook ons onderwerp ANBI.

Het schip dat nu onder handen wordt genomen is de staverse jol “de Pinas”. Dit scheepje is gebouwd in 1904 te Broekerhaven en heeft gevist onder het nummer BC 11. Zie voor verder informatie : Ons schip

Onze werkplek is gelegen op de zuidpunt van het Oostereiland te Hoorn alwaar ook het Centrum Varend Erfgoed gelegen is. De faciliteiten van het Centrum Varend Erfgoed zijn voor het bereiken van onze doelstellingen uitstekend geschikt om een verantwoorde restauratie te kunnen uitvoeren. De materiële voorzieningen zijn prima te noemen, een complete hout bewerkings afdeling, een ijzerwerkplaats met smidse, opslagcapaciteit is voorhanden. Niet onbelangrijk is het feit dat bij het Centrum betrokken mensen met rijke ervaring op het gebied van restauratie en kennis van oude vissersvaartuigen bevraagd kunnen worden en aanwijzingen kunnen geven over hoe restauratievraagstukken het beste aangepakt kunnen worden. Ook hebben wij nauw contact met scheepseigenaren met hetzelfde type schip, werf bazen en standsorganisaties zoals de Stichting Stamboek Rond- en Platbodem en Vereniging Botter Behoud.

Het werk binnen onze stichting is op basis van vrijwilligheid. Vrijwilligers zijn welkom om zich bij ons aan te sluiten en zo mee te helpen om onze doelen te bereiken. Vaardigheden op het gebied van houtbewerking, ijzerbewerking, schrijven etc. zijn een welkome inbreng. Bezoek ons op het Oostereiland te Hoorn met name op zaterdagen.